>
אפרסמון במארז
6 יחידות, כ- 550 גרם, ישראל
(₪9.9 / מארז)
(₪1.8 / 100 גרם)