מגש ירקות ומטבלים / שוקיט אירועים / 1
(₪111 / ק"ג)