מגש כריכים מלחמי מחמצת / שוקיט אירועים / 1
(₪0 / ק"ג)