סלט בריאות/ שוקיט אירועים / 1
(₪130 / ק"ג)
ק"ג
+
-