שום בשרוול
>
שום בשרוול
ייבוא, כ-200 גרם
ייבוא מארז שום של 4 ראשים
(₪7.9 / מארז)
(₪4 / 100 גרם)
מארז
+
-