שעועית לבנה אורגני
500 גרם
500 גרם הרדוף
(₪14.9 / יחידה)
(₪13.9 / יחידה)
(₪3 / 100 גרם)
יחידה
+
-