terms-hebrew

תנאי שימוש אלו מעודכנים בהתאם ליום 5.9.2022

מבוא

 1. הסכם זה ("תנאי השימוש", או "ההסכם") מסדיר את מערכת היחסים שבין שוקיט בע"מ, בעלת אתר האינטרנט shookit.com (להלן: "האתר") או חליפיהם (להלן: "שוקיט", "החברה", "בעלי האתר" ו/או "אנחנו"), לבין הגולש או המשתמש בשירותי האתר (להלן: "המשתמש", "המזמין" ו/או "אתה") ביחס לגלישה, לרכישה ו/או לשימוש בשירותי האתר, וכן את מערכת היחסים שבין המשתמשים לבין עצמם ביחס לגלישה או לשימוש בשירותי האתר.
 2. אנא קרא בעיון תנאי שימוש אלו טרם שימושך באתרנו, משום שגלישה או שימוש בשירותי האתר מהווה הסכמה לאמור בהסכם זה. אם אינך מסכים לאמור בהסכם זה או באם האמור בו אינו נכון לעניינך, הנך נדרש לחדול מגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 3. המבוא להסכם זה ונספחיו הנם חלק בלתי נפרד מהסכם זה. הסכם זה ממצה את מערכת היחסים שבין המשתמש לבין בעלי האתר בכל הקשור לגלישה או שימוש בשירותי האתר.
 4. אם הנך קטין, השימוש באתר מהווה את אישור האפוטרופוס שלך לתנאי השימוש ולמדיניות הפרטיות של האתר.
 5. האמור בלשון זכר אף לשון נקבה במשמע ולהפך; האמור בלשון יחיד אף לשון רבים במשמע ולהפך.

הודעות וכיצד לפנות אלינו

 1. כיצד ניתן לפנות אלינו – אתה יכול לפנות לשירות הלקוחות שלנו בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעת לאתר, באמצעות הצ'אט שבאתר או בכתובת הדוא"ל: help@shookit.com
 2. כיצד אנו יכולים לפנות אליך – באם נצטרך לפנות אליך מכל סיבה שהיא (לרבות שינויים, עידכונים ואישורים ככל שיהיו בכל הנוגע לשימושך באתר) נעשה זאת באמצעות שיחת טלפון או באמצעות הודעה למספר הטלפון אשר סיפקת לנו ו/או באמצעות אימייל לכתובת הדוא"ל אשר סופקה על ידך ברישומך לאתר.

השירותים שלנו

 1. שוקיט הינו אתר אינטרנט באמצעותו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי מזון ומצרכים נוספים (להלן: "הזמנה") אשר משווקים על ידי שוקיט (להלן: "השירותים").
 2. שוקיט רשאית לשנות ו/או להפסיק בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, את פעילות האתר, את מגוון שירותיה ו/או השירותים הניתנים דרך האתר, וכן את מגוון/רשימת המוצרים המשווקים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה, וזאת ללא כל צורך בהודעה מוקדמת מראש.
 3. מובהר בזאת כי שוקיט רשאית לשנות את אופן הצגת המוצרים באתר וכי תמונות המוצרים באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את שוקיט.
 4. שוקיט תומכים בחקלאות ישראלית ונותנים לה תיעדוף באופן גורף, עם זאת, קיימים באתר מוצרים בייבוא ממדינות אחרות אשר מסומנים בצורה ברורה כולל ארץ הייצור שלהם. 
  בשיווק מקוון של תוצרת חקלאית, קיים פער זמנים בין מועד ההזמנה באתר האינטרנט לבין מועד האספקה לצרכן וכן קיימת תחלופה גבוהה של התוצרת החקלאית המלוקטת להזמנות, במידה והוזמן מוצר באתר ובמועד ליקוט ההזמנה אין באפשרותנו לספקו, הדבר ידווח ללקוח ויוצעו לו חלופות. 

Shookit Pro

 1. Shookit Pro הינו שירות ייחודי שניתן על ידי שוקיט, הכולל, בין היתר, מגוון שירותים ומוצרים המשווקים ללקוחותינו העסקיים, בין היתר באמצעות ספקי משנה ("ספקי המשנה").
 2. למען הסר ספק יובהר, כי תנאי שימוש אלו יחולו (בשינויים המחוייבים, ולמעט ההוראות הנוגעות לביטול הזמנה) על המשתמשים הנהנים משירותי Shookit Pro.
 3. ספקי המשנה אשר למוצריהם ישווקו באמצעות Shookit Pro, הינם גורמים בלתי קשורים לשוקיט אשר הציגו והתחייבו בפי שוקיט כי להם ההיתרים והרשיונות הנדרשים על פי דין לשם מתן השירותים מהם יהנו הלקוחות העסקיים.
 4. ייתכן שעל מנת לספק את המוצרים ו/או השירותים באמצעות Shookit Pro ביעילות ובאיכות המירבית, החברה תצטרך להעביר את פרטי לקוחות Shookit Pro לספקי המשנה. לפיכך, כמשתמש Shookit Pro, אתה מעניק בזאת לחברה ייפוי כוח מלא למשך השימוש בשירותי Shookit Pro, להעביר מידע הכולל את שמך, מספר הטלפון שלך, מיקומך הגיאוגרפי, פרטי ההזמנה ושעת הזמנה לספקי המשנה.
 5. ביטול הזמנה שנעשתה באמצעות שירותי Shookit Pro, יתכן ותהיה כרוכה בדמי ביטול שיחולו על המזמין. המזמין יהיה רשאי לבטל את הזמנתו בהתאם לתנאי הביטול המצויינים מטה על ידי פניה לשירות הלקוחות של החברה.
 6. תנאי ביטול Shookit Pro:
 1. עד שלושה ימים (72 שעות) לפני מועד האספקה שנקבע, לא יחויב המזמין בדמי ביטול.
 2. החל מיומיים (48 שעות) ועד יום (24 שעות) לפני מועד האספקה שנקבע, יחויב המזמין בדמי ביטול בסך 50% (חמישים אחוז) מעלות ההזמנה.
 3. החל מיום (24 שעות) לפני מועד האספקה שנקבע, יחויב המזמין בדמי ביטול מלאים, קרי, 100% מעלות ההזמנה.
 4. מובהר כי שוקיט רשאית לשנות מעת לעת את תנאי הביטול האמורים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

 

 1. שוקיט רשאית לתקן ו/או לשנות באופן אחר את מהות השירותים בכל עת וללא מתן הודעה על כך, על אף שנעשה את כל המאמצים כדי להודיע על תיקונים ו/או שינויים אלו בהקדם האפשרי.

השימוש באתר

 1. רכישת מוצרים דרך האתר ייתכן ויהיו כפופים לשימוש בכרטיס אשראי בתוקף, למסירת כל הפרטים הנדרשים לשם ביצוע הזמנה באתר וכן להמצאות בטווח שירות המשלוחים של שוקיט.
 2. למען הסר ספק, רכישת מוצרים ואספקתם על ידי שוקיט תתאפשר רק בטווח שירות המשלוחים המפורט באתר, כפי שיתעדכן מעת לעת, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או מניעה כל אחרת המונעת את אספקת המוצרים כאמור. שוקיט שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן מעת לעת את טווחי המשלוחים לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 3. החברה שומרת לעצמה הזכות לקבוע (וכן לשנות מעת לעת) את המחיר המינימלי הנדרש לכל הזמנה המבוצעת דרך האתר
 4. הסכום המינימלי לביצוע הזמנה באתר הוא 150₪
 5. רכישה של משקאות משכרים מותרת אך ורק ללקוחות אשר גילם מעל 18 שנים. קבלת משלוח משקאות משכרים ו/או מוצרי פארם יקרי ערך (על פי קביעתה של הנהלת האתר) – דורשת נוכחות של הלקוח בבית בעת קבלת המשלוח, וזיהויו בתעודת זיהוי או באמצעי זיהוי אחר.

שימוש באתר על ידי לקוחות עסקיים

 1. כחלק מהשירותים שלנו, אנו מציעים ללקוחות שאותם אנו מגדירים כעסקיים (לפי שיקול דעתנו הבלעדי) (להלן: "לקוחות עסקיים"), להזמין את המוצרים המוצעים לרכישה באתרנו ו/או את המוצרים הנוספים המשווקים דרכנו ישירות אל משרדם.
 2. כלקוח עסקי, ייתכן ותצטרך ליצור חשבון משתמש על מנת להשתמש בשירותי האתר. אתה מכן תתבקש להגדיר את החשבון שלך, לשם כך ייתכן ותידרש לספק מידע מסוים, כגון כתובת האימייל שלך, פרטי הקשר, שם איש הקשר, שם הארגון שלך ופרטי אמצעי התשלום של הארגון. השימוש והאחסון של המידע שתשתף איתנו במובן זה יהיה בהתאם לתנאים אלה ולמדיניות הפרטיות שלנו.

שימוש באתר על ידי לקוחות פרטיים

 1. האתר שלנו מציע מוצרי מזון ומוצרים נוספים לרכישה גם על ידי אנשים פרטיים אשר נמצאים בטווח איזורי שירות המשלוחים שלנו (להלן: "לקוחות פרטיים") ישירות לביתך או לכל כתובת אחרת שתספק אשר נמצאת בטווח שירות המשלוחים.
 1. כלקוח פרטי, ייתכן והשירותים באתר לא יהיו כפופים ליצירת חשבון משתמש, כך שייתכן ותוכל לבצע הזמנה גם כ"אורח" אך תדרש לספק את כתובתך לשם השלמת המשלוח. במידה ותרצה לבצע הזמנה כאורח ייתכן ותאלץ למסור פרטים מזהים נוספים (לרבות שם, כתובת, פרטי התקשרות ופרטי אשראי) על מנת שנוכל לספק לך את ההזמנה. השימוש והאחסון של פרטים אלו יהיו בהתאם לתנאים אלה, למדיניות הפרטיות שלנו, ולפי דין.
 2. בעת יצירת חשבון משתמש כלקוח פרטי, על מנת להגדיר את חשבונך, תידרש לספק מידע מסוים, שאת היקפו נוכל לשנות מעת לעת, כגון כתובת האימייל שלך, פרטי הקשר, ופרטי התשלום אשר ייתכן וישמרו להזמנה הבאה שלך באתר באופן אוטומטי באם תסכים לכך מראש. כמו כן כחלק מתהליך יצירת חשבון ייתכן ותתבקש למלא פרטים נוספים שאינם בגדר חובה. השימוש והאחסון של המידע שתשתף איתנו במובן זה יהיה בהתאם לתנאים אלה, למדיניות הפרטיות שלנו ולפי דין.

רישום וניהול חשבון משתמש

 1. שוקיט שומרת על זכותה למנוע גישה לשירותים מסוימים מגולשים אשר לא נרשמו לאתר, ו/או אשר לא מסרו לבעלי האתר פרטים מסוימים אשר יקבעו על ידי בעלי האתר ו/או כאמור, בשל כל סיבה אחרת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. מובהר כי אף שהחברה עושה ככל שביכולתה לאבטח את חשבונות המשתמשים, היא אינה יכולה להבטיח בצורה מוחלטת את אי חשיפתו כתוצאה מחדירה לא מורשית ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בגין נזקים אשר יגרמו כתוצאה מחדירה לא מורשית לחשבון המשתמש.
 3. באחריותו הבלעדית של המשתמש, בין אם כלקוח עסקי או לקוח פרטי, להקפיד על שמירת סיסמאות וקודי הגישה לחשבון המשתמש שלו בחשאיות מוחלטת ולמסרם רק למורשים מטעמו. בכל מקרה של חשש כי סיסמא או קוד גישה נחשפו, מוטלת האחריות הבלעדית על המשתמש להיכנס לחשבון המשתמש שלו להחליף את הסיסמה ו/או הקוד שנחשף.
 4. המשתמש מתחייב להודיע לשוקיט באופן מיידי על כל חשד לשימוש לא מאושר שנעשה בחשבונו.

תנאי שימוש כלליים

 1. למשתמש רשות לגלוש ולהשתמש בשירותי האתר בכפוף לאמור בהסכם זה.
 1. המשתמש מתחייב להימנע מביצוע הפעולות הבאות ביחס לשירותי האתר:
 1. גלישה, סריקה או שימוש בשירותי האתר באמצעות תוכנת מחשב המיועדת לאסוף מידע או לבצע פעולות בדרך של חיקוי משתמש רגיל, לרבות Bots או Crawlers.
 2. מניפולציה של כתובת ה-URL של דפים פנימיים בכדי להגיע לדפים פנימיים אליהם אין לגולש גישה ישירה (URL Hacking).
 3. ביצוע הנדסה חוזרת לאתר או לשירותיו, או כל פעולה בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים המופיעים באתר או תכני האתר, אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים, שלא בהתאם לאמור בהסכם זה.
 1. שוקיט שומרת לעצמה את הזכות למנוע את שירותי האתר (לרבות רכישת מוצרים ואף ביטול הזמנה שבוצעה) ממשתמש אשר הפר סעיף מסעיפי הסכם זה, בכל עת, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

תשלומים

 1. תשלום דמי ההזמנה ייעשה בהתאם למחירי המוצרים ו/או השירותים אשר מפורסמים באתר ובכפוף למחיר הסופי אשר יקבע בעת אישור ההזמנה, או בכל דרך אחרת אשר הוסכמה בינך לבין החברה.
 2. על אף האמור לעיל, מובהר בזאת כי בהזמנת מוצרים במשקל, תיתכן סטייה של עד 10% במשקל המוצרים שיתקבלו בפועל ובהתאמה – סטייה של עד 10% במחיר שנקבע בהזמנה. כמו כן, מובהר כי בהזמנת מוצרים לפי יחידות, המחיר שייקבע יהא ללא קשר למשקל היחידה האמורה.
 3. אנו מקבלים תשלום בכרטיסי אשראי בלבד בהזמנות לקוחות פרטיים וכן תשלום בהעברה בנקאית ובכרטיסי אשראי בהזמנות של לקוחות עסקיים, בתנאי תשלום שיקבעו בין החברה לבין הלקוח העסקי.
 4. מובהר כי שוקיט תהיה רשאית לעדכן ו/או לשנות את מחירי המוצרים המופיעים באתר מעת לעת וכן את אופן התשלום להזמנות ו/או לשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. שינויים שיעשו במחירי המוצרים יכנסו לתוקף החל מרגע העידכון. מובהר כי הזמנה אשר טרם שולמה לאחר עדכון המחירים תחויב בהתאם למחירי המוצרים החדשים שיקבעו. במידה ושולמה ההזמנה אך טרם סופקה, המחיר שעל פיו תחויב ההזמנה יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידי המשתמש.
 6. מחירי מבצע – מוצרים המוצגים במחירי מבצע באתר יסופקו במחיר המבצע למשתמש בכפוף לתוקף המבצע בעת אישור ההזמנה על ידי המשתמש. שוקיט תהיה רשאית לשנות, להוסיף ולבטל המבצעים בכל שלב (כמו גם לשנות את תנאיהם מכל סיבה שהיא) בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 7. ייתכן וההזמנה תחייב את המזמין בדמי משלוח בסכומים ובתעריפים הנקובים באתר, כפי שיעודכנו מעת לעת.
 8. הזמנה תחויב בדמי משלוח בסכום של 26₪
 9. לקוחות פרטיים יהיו פטורים מדמי משלוח עבור הזמנות שסכומן עולה על 399₪
 10. לקוחות עסקיים יהיו פטורים מדמי משלוח עבור הזמנות שסכומן עולה על 399₪

תשלום באמצעות נקודות

 1. ערכה של כל נקודה בארנק הוא 1 ש"ח
 2. זיכוי עבור מוצרים פגומים יוענק ללקוח כנקודות לארנק ובהתאם למדיניות הזיכויים של החברה.
 3. במידה ויתרת הנקודות של הלקוח בארנק גדולה מ0 יוכל הלקוח לממש את הנקודות שברשותו במעמד התשלום בעת סיום ההזמנה באתר שוקיט.
 4. לאחר סיום ההזמנה באתר לא יוכל הלקוח לממש נקודות עבור הזמנה שכבר קיימת במערכת אלא רק עבור הזמנות שטרם נוצרו (חדשות).
 5. במידה והסכום הסופי של ההזמנה לאחר שקילה גדול מסכום הנקודות שהלקוח בחר לשלם ההפרש יחוייב מכרטיס האשראי של הלקוח.
 6. במידה וסכום הנקודות שהלקוח בחר לממש גבוה מסכום התשלום הסופי ( לאחר שקילה ) ההפרש יוחזר ללקוח כנקודות לארנק.
 7. לא ניתן להעביר נקודות בין משתמשים
 8. במידה ולקוח שילם באמצעות נקודות וההזמנה שלו בוטלה, יוחזר סכום הנקודות שמומש לארנק ובכפוף למדיניות הביטולים של החברה
 9.  החברה זכאית לשנות את ערכה של נקודה מעת לעת.
 10. תוקף מימוש הנקודות הוא 90 יום, במידה והלקוח לא עשה שימוש בנקודות במהלך 90 הימים מרגע קבלתם יאבדו את תוקפם ולא יתאפשר לו לממש אותם.
 11. החברה זכאית לבטל את אמצעי התשלום בנקודות באתר בכפוף להתראה ללקוח של 90 יום.

אספקת המוצרים

 1. במהלך ההזמנה, ייתכן ויתאפשר לך להוסיף הערות להזמנה או לבקש בקשות מיוחדות להזמנה. על אף שאנחנו נעשה את מירב המאמצים, אין אנו מתחייבים כי נוכל להיענות לכל בקשותיך.
 2. בסיום ביצוע הזמנה תתבקש לבחור מועד לאספקת ההזמנה על ידי שוקיט ו/או מי מטעמה בהתאם למועדים אשר יוצעו על ידי. שוקיט תעשה את מירב המאמצים על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד שנקבע בכפוף לזמינות המוצרים וזמינות שירותי המשלוחים.
 3. מובהר כי כל המידע המצוי ו/או המוצע באתר בנוגע לזמני אספקת המוצרים (לרבות זמן ההגעה ליעד, משך המשלוח וזמן האספקה המשוער) מבוסס על אומדנים בלבד ותלוי בפרמטרים נוספים שאינם בשליטתה של שוקיט, הכוללים בין היתר, מזג אוויר, עומסי תנועה וכו'. זמני אספקת המוצרים כפי שצוינו באתר לא יהוו כל התחייבות מצד החברה ואתה מוותר על כל טענה ו/או תביעה כנגד החברה בקשר עם הנ"ל.
 4. במידה ומוצר כלשהו אינו נמצא במלאי, שוקיט תעשה את מירב המאמצים על מנת לספק למשתמש מוצר חלופי. באם לא הצליחה שוקיט ליצור קשר עם המשתמש כדי לאשר מוצר החלופי, תספק שוקיט מוצר חלופי על פי שיקול דעתה, כאשר מובהר שמחיר המוצר החלופי עשוי להיות שונה ממחיר המוצר שהוזמן.
 5. במידה והמזמין או מי מטעמו אינו נמצא במועד האספקה אשר נקבע, במען שסופק בהזמנה על ידי המזמין, והמזמין לא אישר השארת ההזמנה במען בהיעדר הימצאו, תוחזר ההזמנה למוקד המשלוחים של שוקיט ועל המזמין תהא האחריות לתאם מול שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. מובהר כי במשלוח הנוסף כאמור יחויב המזמין בדמי משלוח נוספים.
 6. ככל שאושרה על ידי המזמין השארת ההזמנה במען בהיעדר הימצאו, המזמין מאשר ומסכים כי לשוקיט אין ולא תהיה כל אחריות בגין המוצרים ו/או טיבם.
 7. אי עמידה באספקת המוצרים במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור את המזמין, בכל דרך שהיא, מחובת התשלום בגין ההזמנה ודמי המשלוח.
 8. מובהר בזאת כי שוקיט לא תהא אחראית על הזמנות שלא נמסרו במידה והמזמין מסר פרטי התקשרות שגויים (או כלל לא מסר פרטי התקשרות), או לחלופין במידה ולא היה ניתן ליצור קשר עם המזמין.  

ביטול עסקאות, החזרת מוצרים ושינוי הזמנה

 1. בכפוף לבחינת כל מקרה על ידי שירות הלקוחות של שוקיט ובכפוף להסכמת שוקיט:
 1. המזמין רשאי להחזיר מוצרים שאינם מוצרי מזון או טובין פסידין עד 14 יום ממועד אספקת ההזמנה, כאשר תוקף המוצר הוא לא פחות מעשרה ימים לפני מועד ההחזרה.
 2. המזמין רשאי לבקש זיכוי בשל פגם במוצרים טריים, אשר לא יתקבלו חזרה אלא יזוכו בלבד במידת הצורך; זאת, בכפוף לכך שהמזמין ייצור קשר עם שירות הלקוחות של שוקיט עד 48 שעות ממועד אספקת ההזמנה.
 1. מדיניות החזרת המוצרים וביטול עסקאות של שוקיט הינה בכפוף להוראות החזרת מוצרים וביטול הרכישה תעשנה בכפוף ובהתאם להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א-1981, הוראות חוק המכר התשכ"ח-1968 והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ"ו-1986, ובכפוף להוראות שלהלן.
 2. מובהר בזאת, כי על המזמין מוטלת החובה לבדיקת תכולת המשלוח עם קבלתו ועריכת השוואה בהתאם להזמנה שביצע והחשבונית המצורפת להזמנה.
 3. מובהר כי לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נעשה בהם שימוש או מוצרים שפג תוקפם, למעט מקרים בהם פג תוקף המוצר טרם הגעתו למזמין.
 4. בנוסף לאמור לעיל ובכפוף לבחינת כל מקרה על ידי שירות הלקוחות של שוקיט, המזמין יזוכה במקרים הבאים: מוצר שהוזמן התקבל פגום, מוצר שהוזמן לא התקבל, ובמקרה בו התקבל מוצר השונה מהמוצר שהוזמן (בכפוף לכך שלא נעשה בו שימוש).
 5. מובהר בזאת כי היה והמזמין פתח את אריזת המוצר או עשה בו כל שימוש, לא יהא הוא זכאי לזיכוי אלא אם המוצר שהתקבל סופק למזמין כאשר הוא מקולקל או פגום.
 6. בכפוף לאמור לעיל, מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההחזרה, ביטול, החלפה או זיכוי כספי למזמין, לפי העניין, ככל שמחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 7. שינוי או עדכון ההזמנה יתאפשרו דרך האתר ובהתאם לשיקול דעתה של שוקיט, אשר תעשה את מירב המאמצים לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין, והכל בכפוף לאמור לעיל ולהלן. למען הסר ספק שוקיט איננה מתחייבת לאפשר כל שינוי כאמור. היה ובקשת שינוי ההזמנה על ידי שוקיט אושרה, ייתכן ויעודכנו המחירים בהתאם למחירים הקבועים באותה שעה באתר.
 8. מובהר כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר תחייב את המזמין בדמי משלוח כאמור בהסכם זה.

אחריות להתאמת השירות ולזמינותו

 1. שירותי האתר ניתנים As-Is ובעלי האתר אינם מבטיחים את התאמת שירותי האתר למשתמש או בכלל וכן אינם יכולים להבטיח את זמינות האתר או את זמינות שירותי האתר. המזמין פוטר בזאת את שוקיט מכל אחריות לנזק מכל סוג (כהגדרתו להלן) העלול להיגרם לו ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 2. באחריות המשתמש לבחון, טרם השימוש בשירותי האתר, כי אלו אכן מתאימים לצרכיו ולמשתמש לא תהיה כל טענה בשל אי התאמת שירותי האתר לצרכיו.

המוצרים

 1. המידע אשר מופיע על המוצרים נמסר על ידי ספקי המוצר, ובאחריותם.
 2. ייתכנו טעויות ו/או אי התאמות בסימון המוצרים ו/או במידע אשר מופיע על גבי המוצרים.
 3. בקשר עם אלרגניים, אין להסתמך על הפירוט המופיע במרכיבי המוצר כפי שמופיעים באתר, יש לנהוג במשנה זהירות ולבחון בקפידה את המידע המופיע על גבי המוצר טרם השימוש בו.
 4. תמונות המוצרים כפי שמופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 5. לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בקשר עם תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק כל עוד תאריך התפוגה הרשום הינו בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה.
 6. מובהר כי אומדן ערך ההזמנה שנמסר למזמין מתבצע על פי הערכת משקל של המוצרים שהוזמנו. על כן תתכן סטייה סבירה בין המשקל שהוזמן לבין המשקל שיסופק בפועל למזמין ולא תהיה לו כל תביעה ו/או טענה על כך.

הגבלת אחריות לנזקים

 1. שוקיט אינה אחראית לנזק כלשהו לרבות נזק לגוף, חסרון כיס ו/או הפסד (להלן: "נזק מכל סוג") שייגרם למזמין ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת בשוקיט ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה, ממחדל ו/או מרשלנות של המזמין ו/או צד ג' כלשהו, לרבות ומבלי להגביל, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת אפוטרופסו, פעולה שתבוצע על ידי צד ג' כלשהו תוך שימוש בסיסמת המזמין.
 2. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס שייגרם לו, לשוקיט ו/או לצד ג' כלשהו בגין שגיאה שהמזמין ביצע בהזנת הנתונים למערכת, לרבות ומבלי להגביל, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת מען למשלוח וכיוצא בזה.
 3. שוקיט לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם למשתמש ו/או לצד ג' כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות ומבלי להגביל כתוצאה מכח עליון.
 4. מובהר כי שוקיט לא תשא בכל אחריות לנזקים עקיפים או תוצאתיים אשר יתכן וייגרמו למשתמש.
 5. שוקיט לא תהא אחראית לנזק מכל סוג שייגרם, במישרין או בעקיפין, למזמין ו/או לצד ג' כלשהו, בכל הנוגע למוצרים ו/או שירותים שיירכשו באתר ואשר צד ג' שהינו היצרן, היבואן, המשווק ו/או נותן השירותים שלהם סיפק אותם לשוקיט או ישירות ללקוחות, לרבות פגמים במוצרים ובשירותים (לרבות בהובלתם ו/או בהתקנתם), והכל בכפוף לאחריות החלה על פי דין.
 6. מבלי לפגוע באמור לעיל, בכל מקרה לא תישא שוקיט בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

העדר אחריות לפרסומות ולקישורים יוצאים

 1. ייתכן ומשתמשי האתר ייחשפו לפרסומות למוצרי או שירותי צד ג' המוצגות באתר.
 2. המשתמש מצהיר ומאשר כי לא תהא לו כל טענה בקשר לפרסומות המוצגות באתר. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי ככל ופרסומות מוצגות בחסות שירות חיצוני, לשוקיט אין כל שליטה על בחירת הפרסומות המוצגות, סדר הופעתן או אמיתות תוכנן.
 3. חלק מהקישורים (Hyper-Links) המופיעים באתר מפנים לאתרים בניהול או בבעלות צד ג'. מובהר כי הקישור לאתרים אלו נעשה אך ורק לנוחות המשתמש וכי שוקיט לא בחנה אתרים אלו ואיננה תומכת בהם או אחראית להם, לתוכנם או לאבטחתם וכי גלישה, שימוש או מסירת מידע לאתרים אלו הנה באחריותו המלאה של המשתמש.

קניין רוחני

 1. זכויות היוצרים בעיצוב האתר, קוד המקור, אלמנטים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות ותכני האתר נתונות לחברה, ואין לבצע בהם כל פעולה אשר הזכות לבצעה נתונה בלעדית, על פי חוק זכות יוצרים התשס"ח-2007, לבעל זכות היוצרים ללא קבלת רשות מפורשת מהחברה.
 2. האתר ותוכנו נועדו לשימוש פרטי בלבד ולא לשימוש מסחרי; השימוש באתר ובתוכנו מוגבל אך ורק למטרות רכישת המוצרים ו/או השירותים המנויים בו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג את האתר, חלק ממנו ו/או תוכנו, אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.
 3. כל אזכור באתר של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם.

פרטיות ואבטחת מידע

 1. נוסף לתנאים ולהגבלות אלה, השימוש שלך באתר ו/או בשירותים כפופים גם למדיניות הפרטיות שלנו, אשר מספקת לך מידע בדבר המדיניות והנהלים לגבי איסוף, שימוש וחשיפה של מידע שאנו מקבלים בעת גלישה ושימוש בשירותים באתר שלנו, לפרטים נוספים בדבר מידניות הפרטיות לחץ כאן https://shookit.io/privacy-policy/
 2. למרות ששוקיט מקיימת אמצעים סבירים על מנת לשמור ולאבטח את פרטי החשבון שלך, בכל הנוגע לגישה של המשתמש לאתר, איננו יכולים להבטיח הגנה מלאה מפני חשיפה שנגרמה בשל עבירות מזיקות, ולכן לא נהיה אחראים לנזקים כלשהם, בין אם ישירים, עקיפים, מקריים או תוצאתיים אשר נגרמו על ידי המשתמש בגין חשיפה כזו של תוכן החשבון או מידע לגבי המשתמש.

שינוי תנאים

 1. שוקיט שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולבצע שינויים בהסכם זה ו/או בנספחיו מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר כי למשתמשים באתר לא תהא כל טענה ו/או תביעה כלפי שוקיט, בגין שינוי כאמור. באחריות המשתמש להיכנס לדף זה בכדי לברר האם בוצעו שינויים להסכם זה.
 2. שינויים ו/או עידכונים שיעשו בתנאי שימוש אלו יכנסו לתוקף החל מיום תאריך העידכון. מובהר כי הזמנה אשר בוצעה טרם תאריך השינוי כאמור תתבצע בהתאם להוראות תנאי השימוש אשר היו רלוונטים ביום ביצוע ההזמנה.

ברירת דין וסמכות שיפוט

 1. הדינים אשר יחולו על הסכם זה הנם דיני מדינת ישראל. סמכות השיפוט הבלעדית, בכל סכסוך בין בעלי האתר לגולש, העולה מהסכם זה או מהגלישה או השימוש בשירותי האתר, נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב.